Algemene voorwaarden

1. Kwalificaties

U kunt zich bij Boerderijvakanties.nl aansluiten indien de accommodatie rust en ruimte aanbied op het platteland.
Uw accommodatie dient gesitueerd te zijn op het platteland of op een boerderij. vanaf middelgrote dorpen tot steden. Accommodaties mogen niet gelegen zijn op een vakantiepark of onderdeel zijn van ketens. Kleinschaligheid en plattelandsbeleving zijn belangrijke uitgangspunten. Boerderijvakanties.nl is te allen tijde gerechtigd inschrijving te weigeren.

2. Abonnement

U kunt kiezen uit de abonnementen zoals getoond op:
www.boerderijvakanties.nl/mijn-boerderijvakanties/aanvragen
Prijzen zijn in euro’s per maand weergegeven en worden per 12 maanden vooruit inclusief BTW geincasseerd. Het abonnement is dus een jaarabonnement voor de duur van 12 maanden.

Boerderijvakanties.nl berekent geen commissies of andere toeslagen. Uw basis of uitgebreide vermelding kan op ieder gewenst moment ingaan en loopt tot dezelfde datum een jaar later. Elk jaar wordt het abonnement automatisch met de duur van 1 jaar verlengd. Boerderijvakanties.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van reden de inhoud en lay-out van de vermeldingen aan te passen. Op de vermeldingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

2.1. Beëindiging abonnement

2.1.1. Opzegtermijn
Boerderijvakanties.nl hanteert een opzegtermijn van twee maanden. Dat wil zeggen dat u uiterlijk twee maanden voor afloop van de abonnementsperiode schriftelijk kunt opzeggen (per e-mail of aangetekende post). Een maand voor aanvang van het nieuwe abonnementsjaar ontvangt u een nieuwe incasso voor het komende jaar.
2.1.2. Voortijdige beëindiging
Boerderijvakanties.nl restitueert geen abonnementsgeld wanneer u voor het einde van de abonnementsperiode uw lidmaatschap wenst stop te zetten.
2.1.3. Beëindiging door Boerderijvakanties.nl
Boerderijvakanties.nl behoudt zich het recht voor om een abonnement te beëindigen indien:
– Een verhuurder niet tijdig de abonnementskosten heeft voldaan,
– Een verhuurder herhaaldelijk de abonnementsvoorwaarden schendt,
– Boerderijvakanties.nl structureel (2 keer per jaar) klachten van huurders over een verhuurder ontvangt.
Bij beëindiging van het abonnement door Boerderijvakanties.nl wordt geen abonnementsgeld gerestitueerd. Tevens kan de toegang tot andere diensten van Boerderijvakanties.nl worden beperkt. Hieronder vallen ook diensten die door derden worden uitgevoerd in opdracht van Boerderijvakanties.nl.

3. Presentatie

De verantwoordelijkheid voor de boerderij en accommodaties ligt bij de verhuurder zelf. Hetgeen in de presentatie aangeboden wordt dient overeen te komen met de werkelijkheid. De verhuurder kan te allen tijde zelf inloggen met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord op de website. In het geval Boerderijvakanties.nl aanwijzingen heeft om aan te nemen dat een presentatie door nalatigheid niet meer actueel is, behoudt zij zich het recht voor deze presentatie aan te passen.
In de presentaties dient u rekening te houden met de volgende regels:
– Uw boerderij / locatienaam / teksten dienen zonder overmatig gebruik van hoofdletters geschreven te zijn,
– Uw boerderijnaam dient zo kort mogelijk en zonder beschrijvende / commerciële toevoegingen geschreven te zijn,
– Teksten dienen geen HTML codes of scripttaal te bevatten,
– Teksten dienen geen e-mail- of internetadressen te bevatten,
– Prijzen dienen volledig (inclusief toeslagen en belastingen) opgegeven te worden,
– Beeldmateriaal dient representatief te zijn.
De verhuurder gaat ermee akkoord geen informatie op de site voor te leggen die de privacyrechten, handelsmerken, copyright of andere intellectuele rechten van eigendom van anderen schendt, alles wat illegaal, belastend, obsceen, aanvallend, beledigend, laakbaar of seksueel expliciet is, dat een overtreding van de wet aanmoedigt of zonder de toestemming van Boerderijvakanties.nl een verzoek of reclame bevat. Boerderijvakanties.nl heeft het recht om de presentaties te controleren om vast te stellen of verhuurders zich houden aan deze overeenkomst en andere wetten die van toepassing zijn. Boerderijvakanties.nl heeft het recht op ieder gewenst moment de website, inclusief de presentaties, te wijzigen.

4. Beoordelingen

U gaat akkoord met het plaatsen van gastenbeoordelingen op uw presentatiepagina op Boerderijvakanties.nl. U erkent daarbij dat de score bestaat uit de subjectieve meningen en ervaringen van andere sitebezoekers en zich uit in een door Boerderijvakanties.nl berekende score. Boerderijvakanties.nl behoudt zich het recht voor om naar haar oordeel kwetsende, sexueel getinte en niet gepaste reviews te verwijderen.

5. Privacy

Boerderijvakanties.nl respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Boerderijvakanties.nl waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Hieronder vindt u een overzicht van waar we uw gegevens voor gebruiken:
• Boerderijvakanties.nl zal gegevens over het gebruik van deze site en de reacties van bezoekers gebruiken om deze site verder te ontwikkelen en verbeteren;
• Boerderijvakanties.nl zal uw gegevens gebruiken voor de eigen interne administratie;
• Boerderijvakanties.nl zal uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van siteverbeteringen, interessante aanbiedingen van Boerderijvakanties.nl en door Boerderijvakanties.nl zorgvuldig geselecteerde derden. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u een e-mail sturen naar info@boerderijvakanties.nl
• Boerderijvakanties.nl zal uw gegevens gebruiken voor andere uitingen dan deze site om verblijf bij accommodaties in Nederland te bevorderen.

6. Gebruik van informatie

Boerderijvakanties.nl mag gebruik maken van specifieke informatie over uw accommodatie(s) voor marketingdoeleinden. Hieronder wordt verstaan het verstrekken van informatie aan partnerorganisaties, websites en gedrukte media. Hierbij zal in geen geval persoonlijke informatie getoond worden, tenzij anders overeengekomen wordt.
7. Aansprakelijkheid
Hoewel Boerderijvakanties.nl ernaar streeft dat www.boerderijvakanties.nl gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is Boerderijvakanties.nl niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van www.boerderijvakanties.nl om welke reden dan ook. Toegang tot www.boerderijvakanties.nl mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. Boerderijvakanties.nl heeft te allen tijde het recht om een bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot www.boerderijvakanties.nl te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. Boerderijvakanties.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.

8. Algemene voorwaarden

Boerderijvakanties.nl heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de abonnementsvoorwaarden.

Boerderijvakanties.nl is een handelsnaam van Remgro Webdesign te Markelo.
Op alle diensten van Boerderijvakanties.nl zijn ook de algemene voorwaarden van Remgro Webdesign van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunt u vinden op http://www.remgro.nl/algemene-voorwaarden
Op aanvraag sturen wij u deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van Remgro Webdesign toe.